logo

Можливість та порядок позасудового розгляду скарг споживачів

  • Скарги споживачів розглядаються Товариством в порядку та строки, передбачені чинним законодавством України. З метою оперативного вирішення порушених у скарзі питань та отримання необхідної інформації споживач може звернутися до Товариства будь-яким зручним йому способом, зокрема:
  • електронним листом на електронну адресу;
  • листом за адресою місцезнаходження Товариства

За результатом розгляду скарг Товариство направляє відповідь споживачу у спосіб в який надійшла скарга. Відповідь містить в собі інформацію про задоволення вимог споживача або відхилення (як повністю так і в частині).

Порядок розгляду звернень Товариством: за посиланням

Якщо надана Товариством відповідь не задовольнила споживача, і споживач вважає, що його права порушені, він може направити відповідне звернення до Національного банку України.

Порядок розгляду звернень громадян Національним банком України: за посиланням

Гарантійні фонди та компенсаційні схеми відносно фінансових послуг, що надає Товариство – відсутні.

При наданні фінансової послуги Товариство додержується вимог законодавства щодо захисту прав споживачів, в тому числі надає споживачу інформацію, що вимагається, зокрема шляхом розміщення необхіднї інформації на Веб-сайті.